รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
สาระน่ารู้
ระบบการนับคะแนนอื่นๆ ในกติกาแบดมินตัน
แบ่งปัน
ระบบการนับคะแนนอื่นๆ ในกติกาแบดมินตัน (ประกาศใช้เมื่อ 13 เมษายน 2559)

ทางเลือกที่ 1 
 1. เล่นทั้งหมด 5 เกม เกมละ 11 คะแนน ฝ่ายใดได้ 3 เกมก่อน เป็นผู้ชนะ
 2. ผู้เล่นที่มีคะแนนถึง 11 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆ
 3. เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายมีคะแนนที่ “10 เท่า” ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ทำคะแนนห่างกัน 2 แต้ม จะเป็นผู้ชนะ
 4. ในกรณีที่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายมีคะแนนที่ “14 เท่า” ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำคะแนนที่ 15 ได้ก่อน จะเป็นผู้ชนะ
 5. การเปลี่ยนข้าง
  1. เมื่อสิ้นสุดเกมที่ 2 
  2. เมื่อสิ้นสุดเกมที่ 3. หากมีเกมที่ 4 และ
  3. เมื่อสิ้นสุดเกมที่ 4. หากมีเกมที่ 5 และ
  4. ในเกมที่ 5 เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคะแนนถึง 6 คะแนน
 6. การพัก
  1. ไม่เกิน 60 วินาที ในเกมที่ 5 เท่านั้น เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคะแนนถึง 6. และ
  2. ไม่เกิน 60 วินาที ในระหว่างเกมที่ 1 กับ 2, เกมที่ 2 กับ 3 , เกมที่ 3 กับ 4, และเกมที่ 4 กับ 5

ทางเลือกที่ 2 
 1. เล่นทั้งหมด 5 เกม เกมละ 11 คะแนน ฝ่ายใดได้ 3 เกมก่อน เป็นผู้ชนะ
 2. ผู้เล่นที่มีคะแนนถึง 11 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆ
 3. ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีคะแนนที่ “10 เท่า” จะมีการดวลกัน 3 คะแนน ใครได้ 3 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นที่คะแนน 11-10 *ตัวอย่างเช่น 11 – 10 (3-2), 11 – 10 (3-1), 11 – 10 (3-2).
 4. การเปลี่ยนข้าง
  1. เมื่อสิ้นสุดเกมที่ 2 
  2. เมื่อสิ้นสุดเกมที่ 3. หากมีเกมที่ 4 และฃ
  3. เมื่อสิ้นสุดเกมที่ 4. หากมีเกมที่ 5 และ
  4. ในเกมที่ 5 เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคะแนนถึง 6 คะแนน
 5. การพัก
  1. ไม่เกิน 60 วินาที ในเกมที่ 5 เท่านั้น เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคะแนนถึง 6. และ
  2. ไม่เกิน 60 วินาที ในระหว่างเกมที่ 1 กับ 2, เกมที่ 2 กับ 3 , เกมที่ 3 กับ 4, และเกมที่ 4 กับ 5

***หมายเหตุ***
 1. ทางเลือก (Option) อาจจะเป็นการเลือกโดยผู้ชี้ขาดในแต่ละรายการ หรือ ประกาศให้ใช้จาก BWF 
 2. การเปลี่ยนข้าง (ที่อยู่ดีๆโดดขึ้นมาเปลี่ยนข้างในเกมที่ 2) อาจเกิดจากการตกหล่นในการเขียน ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำลังสอบถามไปที่ BWF
 3. รายการที่ใช้ระบบการนับลักษณะดังกล่าวเป็นรายการระดับเลเวล 3-4 และรายการระดับเยาวชน Super series อื่น น่าจะยังคงใช้ระบบการนับคะแนนแบบเดิม

*ซุปเปอร์ซีรี่ย์ ยังคงเป็น 21 แต้ม จนถึง 2017 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.sulkapallo.fi/wp-content/uploads/2016/09/Memo-to-MAs-Experimental-Scoring-System-13-April-2016.pdf  และ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์