รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
สาระน่ารู้
พระราชอัจริยภาพด้านกีฬา : แบดมินตัน
แบ่งปัน
 

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่นและทรงสนับสนุนกีฬาแบดมินตันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นมติเอกฉันท์ของคณะมนตรีสหพันธ์แบดมินตันโลกได้ถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด (President’s Medal) โดยมี ดร.กัง ยอง จุง ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก กล่าวในการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมทูลเกล้าถวายอิสริยาภรณ์สูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพราะพระองค์ทรงมีพระบรมราชูปถัมภ์แก่กีฬาแบดมินตันเป็นคุณูปการ ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่สนับสนุนกีฬาแบดมินตันต่อเนื่องมาโดยตลอด

ความตอนหนึ่ง : Thai King for his “lifetime contribution” to the sport, spanning more than 50 years.
“The President’s Medal is given to His Majesty the King for his exceptional contribution to badminton, worldwide and in particular in Thailand, and for his support to the exceptional achievements and contributions that Thailand has given to international badminton and to express our sincere appreciation for all His Majesty has done to promote badminton. 

“The BWF is pleased to have been able to acknowledge His Majesty with this unique honor,” added Dr. Kang
 
โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ศ. (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน นำคณะมนตรีสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) โดยมี ดร. กัง ยองจุง ประธานสหพันธ์ฯและคณะมนตรีจาก 25 ชาติ เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญ President's Medal และเกียรติบัตรโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเป็นผู้แทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต