รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
สาระน่ารู้
ประวัติแบดมินตันโธมัสคัพและอูเบอร์คัพ
แบ่งปันประวัติแบดมินตันโธมัสคัพและอูเบอร์คัพ

 
แบดมินตันเป็นกีฬาเก่าแก่ที่มีการเล่นและมีการจัดการแข่งขันกันมานาน ราวๆ ปลายศตวรรษที่  14 ประเทศอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกที่นำแบดมินตันมาเล่นและจัดการแข่งขันกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว การแข่งขันที่สำคัญระดับโลกที่อังกฤษเป็นผู้สถาปนาขึ้น เช่น การแข่งขันแบดมินตันออลอิงแลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นรายการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภทบุคคลอย่างไม่เป็นทางการและยังคงความสำคัญมาถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมอีก  2  รายการ ที่มีความสำคัญต่อวงการแบดมินตัน นั่นก็คือ การแข่งขันชิงถ้วยโธมัสคัพ สำหรับประเภททีมชายและการแข่งขันชิงถ้วยอูเบอร์คัพในประเภททีมหญิง
 
ประวัติการแข่งขันแบดมินตันโธมัสคัพ
 
เป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย เริ่มจัดกันมาตั้งแต่ปี  1949 รวมระยะเวลา  58 ปีมาแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีอายุยืนนาน และมีความขลัง  ในปี  1939  เซอร์จอร์จ โธมัส ประธานคนแรกของ สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ  (IBF) ชื่อในสมัยนั้น  International Badminton  Federation มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมกีฬาแบดมินตันให้เจริญรุ่งเรืองและเล่นกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จึงได้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่ผู้ชนะเลิศชายในการแข่งขันแบดมินตันระหว่างประเทศเป็นถ้วยทอง ราคา   5000 ปอนด์ ซึ่งสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ได้จัดดำเนินการแข่งขันให้ตามความประสงค์ ถ้วยนี้ทางการเรียกว่า “ถ้วยท้าชิงความชนะเลิศเป็นผู้ชนะเลิศแบดมินตันระหว่างประเทศ” แต่มักเรียกกันทั่วๆ ไปว่าชิงชนะเลิศโธมัสคัพ” สหพันธ์ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นทุก   3  ปี โดยแบ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกออกเป็นเขต ๆ และนำผู้ชนะเลิศแต่ละเขตมาแข่งขันกันผู้ชนะเลิศในรอบสุดท้ายเป็นผู้มีสิทธิ์ท้าชิงผู้ครอบครองตำแหน่งชนะเลิศ ผู้เล่นประกอบด้วยผู้เล่นชายอย่างน้อย   4  คน มีการแข่งขันประเภทเดี่ยว  5   คู่ ประเภทคู่   4  คู่  การตัดสินใช้ผลคะแนนรวม หากชนะ  5 คู่ จะเป็นผู้ครองถ้วยโธมัส จะเห็นได้ว่าการแข่งขันชิงถ้วยโธมัสคัพเป็นการแข่งขันที่มีเกียรติและได้รับความสนใจมากมายทั่วโลก ในปัจจุบันนี้ทางสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติได้จัดให้มีการแข่งขันเพียง  5  คู่  คือ ชายเดี่ยว  3  คู่ และชายคู่  2   คู่  ใช้ผลคะแนนรวม หากชนะ  3  คู่  จะเป็นผู้ครองถ้วยโธมัสคัพประเทศทางเอเชียได้แสดงฝีมือให้กับชาวโลกประจักษ์มาแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ชนะเลิศโธมัสคัพนั้นประเทศในทวีปเอเชียได้เป็นแชมป์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับในปี   2016  ซึ่งมีการจัดการแข่งขันแบดมินตันโธมัสคัพจัดขึ้นระหว่างวันที่  15-22    พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ ซึ่งผลปรากฏว่าทีมจากประเทศเดนมาร์คเป็นผู้ครองถ้วยโธมัสคัพเป็นครั้งแรก
 
ประวัติการแข่งขันแบดมินตันอูเบอร์คัพ
 
กีฬาแบดมินตันมิได้เป็นที่นิยมในหมู่เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ในหมู่ผู้หญิงก็มีเหมือนกัน แต่เพิ่งสนใจและเล่นกันอย่างจริงจังในปี   ค.ศ 1950  โดยนางเบ็ตตี้ อูเบอร์  หรือ นาง เอช.เอส อูเบอร์ แห่งประเทศอังกฤษซึ่งได้เป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงยอดเยี่ยมเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับนักกีฬาสตรีแก่สหพันธ์กีฬาแบดมินตันนานาชาติ (IBF) ชื่อในสมัยนั้น เพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกีฬาแบดมินตันหญิงระหว่างประเทศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1955  และสหพันธ์ได้จัดให้มีการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1957  เรียกกันว่า การแข่งขันชิงถ้วย  “ อูเบอร์คัพ” การแข่งขันจัดเป็นประเภทเดี่ยว  3  คู่ ประเภทคู่  4  คู่ การตัดสินใช้คะแนนรวม ประเทศใดชนะ 4   คู่ ถือเป็นผู้ชนะเลิศ ปัจจุบันนี้ทางสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติได้จัดให้มีการแข่งขันเพียง  5  คู่  คือ หญิงเดี่ยว  3  คู่ และหญิงคู่  2   คู่  ใช้ผลคะแนนรวม หากชนะ  3  คู่  จะเป็นผู้ครองถ้วยอูเบอร์คัพประเทศทางเอเชียได้แสดงฝีมือให้กับครองถ้วยชนะเลิศอูเบอร์คัพ ส่วนการจัดการแข่งขันแบ่งเป็นเขตเช่นเดียวกับโธมัสคัพ
 
ในปี  พศ. 2525  หรือปี  ค.ศ.  1982  สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติได้เปลี่ยนแปลงการแข่งขันแบดมินตันชิงถ้วยโธมัสคัพและอูเบอร์คัพโดยรวมทั้งทีมชายและทีมหญิงดังกล่าวไปแข่งพร้อมๆ กัน ทุก  2  ปี