รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
<html> </head><body alink="gray" bgcolor="black" vlink="gray" link="gray" text="white" charset="utf-8"><center> <title>Hacked By Pi.hack</title> <center> <br><br><br> <b><font size="6" face="comic sans ms" Color="green">Hacked By Pi.hack<br><br> <b><font size="5" face="comic sans ms" Color="white">Pi.hack Was Here<br><br> <b><font size="4" face="comic sans ms" Color="red">Iranian Hackers<br> <div class="social_profiles"> <br> <p><a href="ymsgr:addfriend?uid.root" class="facebook">Contact Me</a> </div> </div> <style> @import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300); * {margin:0;padding:0} .column, .column h1, .social_profiles a {transition: all 0.9s ease 0s;-moz-transition: all 0.9s ease 0s;-webkit-transition: all 0.9s ease 0s;-o-transition: all 0.9s ease 0s;} .column h1{font-family:comic snas ms; font-size: 50px; font-weight: normal; line-height: 0px; margin-bottom: 0px; margin-top: 100px;} .column h1:hover{font-size: 60px; line-height: 60px;} .social_profiles {} .social_profiles a{color: black; display: inline-block; font-size: 18px; margin-right: 15px; margin-top: 9px; padding: 10px 15px; text-decoration: none;} .social_profiles a:hover{font-family:comic snas ms; font-size: 25px; padding: 10px 15px; text-decoration: none;} .facebook {background:white} .facebook:hover {background:gray} </style>
  16 ก.ย. 2559
แบ่งปัน
 Misaki Matsutomo ??? Ayaka Takahashi ???????????????? 1 ??????
?????????? ???????????????????????????????

??????????? ??????????????????????????"??????"??????? ???????? Superseries ?????????? ????????????? YONEX Open Japan ????????????????????? Dubai World Superseries Finals ?????????????? DESTINATION DUBAI RANKINGS ???????????????????????????????"??????1" ?????????????????? BWF WORLD RANKINGS
 
 

???????????? 4 ?????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????????????? 1 ???????????????????"????"????????????????? Dubai World Superseries Finals ????????????????????????
 
  ??????  Misaki Matsutomo ??? Ayaka Takahashi ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? Dubai

????????? 2016 ??? ???? 2 ???????????????"??????" ???????????? 6 ??? 7 ??????????????? ??????? Malaysia Master Grand Prix Gold ????????? All England , India Open ???????????????"????????"???????? Singapore Open

?????? 3 ??????????? 2 ????????????????????????????????????????????????????????????????? Badminton Asia Championships , Indonesia Open ????????????????????????????????????????????????????

????????????????"???????"?????????????????????????????????? 

????????????????????????????????????????? World Superseries Finals ??? Dubai ?????? ?????????????? ??????????????????????? ?????????????????? 2 ??? Tang Yuanting ??? Yu Yang ????????? ??? 50,090 ??? 41,160 ????????? 9 ???????? ????????????????????????????????? 5 ???????????? Superseries ???????????????

????????????????? ??????????????????? CELCOM AXIATA Malaysia Open ??????????? All England  ??????????????????? ???????????????????????????? ?????????????? Yu Yang ????????????? ??????"??????"?????????? Huang Yaqiong ??? Tang Jinhua ????????????? 6 ???????"????????" ??? Zhao Yunlei ??? Tian Qing ???????????? 11 ??????????????????????????????? ?????????????????????  Chen Qingchen ??? Jia Yifan ???????????? 12
 
"???????" ????????????????? ?????????? Greysia Polii ??? Nitya Krishinda Maheswari ???????? DESTINATION DUBAI RANKINGS ?????????? 3 ????????????????????? 2 ?????????????????

????????????? ??????????????? Naoko Fukuman ??? Kurumi Yonao ?????????? 4 ???????????????? Jung Kyung Eun ??? Shin Seung Chan ?????????? 5 
 
 
  ?? 8 ?????? DESTINATION DUBAI RANKINGS ???????????????????????? ????????????????? ????????????????? Christinna Pedersen ??? Kamilla Rytter Juhl ????????????????????????????? 9 ??? Eefje Muskens ??? Selena Piek ??????????????? ?????????? 10 

?????????? YONEX Open Japan ???????????? Misaki Matsutomo ??? Ayaka Takahashi ??????????????? 1 ??????? ????????????"?????????"?????????? ????????????????????????????????????"???????"?????????????????? ??????????????????????????? World Superseries Finals ?????????
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ