รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
แบดชิงแชมป์ประเทศไทยรอบ 2 วันนี้ หญิงเดี่ยวมือหนึ่ง”จิว”พิทยาภรณ์ พบ”อะตอม”ศิรดา
  4 ส.ค. 2565
แบ่งปันวันนี้(4ส.ค.) การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ มาถึงวันที่ 2 ของการแข่งขัน ที่เริ่มแข่งขันเวลา 10.00 น. โดยเป็นการแข่งขันรอบ 2 ที่มีนักกีฬาทีมชาติหลายคนลงสนามให้แฟนได้ชม รวมทั้งนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตโดยการแข่งขันที่น่าสนใจวันนี้ ในประเภทชายเดี่ยว กันตภณ หวังเจริญ มือวางหนึ่งของรายการที่มีโปรแกรมจะพบ ภาณุกร นิมิตพรชัย ได้ถอนตัวจากการแข่งขัน ทำให้วันนี้ ภาณุกรจะลงสนามพบ วรุฒ ตั้งมนัสตรง ขณะที่ วรท อุไรวงค์ มือ 2 ของรายการก็ตกรอบแรกเมื่อแพ้ สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุลส่วนชายเดี่ยวคู่ที่น่าสนใจในการแข่งขันรอบ 2 วันนี้คือ สิทธิคมป์ ธรรมศิลป์ มือ 4 ของรายการพบ พิชยะ วงษ์นรินทร์ ต่อมาก็เป็น ชนม์วิศิษฎ์ ศรีมันตะ พบ โฆษิต เพชรประดับ มือ 6 ของรายการ วรพัทธ์ สุรักขกะ พบ พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 3 ของรายการ ทินภัทร เลิศโชติทรัพย์ พบ อดุลรัชต์ นามกูล มือ 5 ของรายการประเภทหญิงเดี่ยวรอบ 2 “คู่เอก”ของวันนี้คงเป็น พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มือวางหนึ่งของรายการ พบ ศิรดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ อดีตมือหนึ่งเยาวชนโลกที่ตกไปอันดับ 2 สัปดาห์นี้หลังจากนักกีฬาอินเดียลงแข่งขันเพิ่มอีกรายการทำคะแนนขึ้นแซง พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 3 ของรายการ พบ สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ ส่วน ศุภนิดา เกตุทอง มือ 2 ของรายการได้บายหลังจาก ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร ถอนตัว ส่วน ชนัญชิดา จูเจริญ มือ 4 ของรายการจะเจอ ณัฐณิชา จตุพนาพรในประเภทชายคู่ ธนดล พันธ์พานิช / วชิรวิทย์ โสทน มือวางหนึ่งของรายการจะพบ ธนดล โจหิงค์ / ภาคิน โป้แดง ขณะที่ พีรัชชัย สุขพันธ์ / พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 2 จะพบ พีรวิชญ์ จิตต์เจริญ / ศักดิ์ศรี บัวสอน ส่วน นันทกานต์ ยอดไพสง / เฉลิมพล เจริญกิจอมร คู่มือ 3 ของรายการ จะพบ วงศธร ทองคำ / วีรภัทร ภาคจรุง และ ภานุ รักมีศรี / วริทธิ์ สารพัฒน์ พบ ณัฐพัฒน์ ตฤณขจี / สิรวิชญ์ โสทน คู่มือ 4 ของรายการประเภทหญิงคู่ จงกลพรรณ กิติธรากุล / รวินดา ประจงใจ มือวางหนึ่งของรายการจะพบ นันท์นภัส สุขกลัด / พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน ส่วน นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสะอาด / เบญญาภา เอี่ยมสะอาด คู่มือวาง 2 จะพบ บุณณดา ฉัตรทอง / ปานชีวา ศรีธนกฤช ขณะที่ ผไทมาส เหมือนวงศ์ / ลักษิกา กัลละหะ มือ 3 ของรายการจะพบ กิตติภัค ดับทุกข์ / ธนพิม กวีนันทวงศ์ และ อทิตยา โปวานนท์ / อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ มือวาง 4 ของรายการจะพบ นัทธมน ไล้สวน / อลิษา ทรัพย์นิธิปืดท้ายประเภทคู่ผสม ปริญญวัฒน์ ทองน่วม / อลิษา ทรัพย์นิธิ มือวางหนึ่งของรายการ จะพบ ชนม์วิศิษฎ์ ศรีมันตะ / สรัลชนา ชัยกิตติวัฒน์ ส่วนคู่มือ 2 ของรายการ สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล / อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ จะพบ วัชระ บูรณะเครือ / กิตติภัค ดับทุกข์ ขณะที่ กิตติพงศ์ อิ่มนาค / ลักษิกา กัลป์ละหะ คู่มือวาง 3 จะพบ กิตติศักดิ์ นามเดช / อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ และ วรพัทธ์ สุรักขกะ / สาวิตรี อมิตรพ่าย จะพบ วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ / นัทธมน ไล้สวน คู่มือ 4 ของรายการดูรายชื่อนักกีฬาก็ถือว่าน่าสนใจและแฟนแบดมินตันคงอยากจะไปร่วมกันเชียร์
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ