รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
อดุลรัชต์-เบญญาภา คว้าแชมป์ที่โคราช
  9 ต.ค. 2563
แบ่งปันการแข่งขันแบดมินตันในศึก ''เดอะมอลล์ ไทยแลนด์ แบดมินตันโอเพ่น 2020'' ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ที่เพิ่งจบการแข่งขัน
 
  ปรากฎว่า ในรุ่นทั่วไป ประเภทชายเดี่ยว อดุลรัชต์ นามกูล ชนะ ศรันย์ แจ่มศรี  21-18, 18-21, 21-8, ประเภทหญิงเดี่ยว เบญญาภา เอี่ยมสอาด ชนะ ศุภนิดา เกตุทอง  21-17, 23-21, ประเภทชายคู่ นันทกานต์ ยอดไพสง /เฉลิมพล เจริญกิจอมร ชนะ ณัฐพัฒน์ ตฤณขจร / ตนุภัทร วิริยางกูร  20-22, 21-7, 21-17, ประเภทหญิงคู่ ลักษิกา กัลละหะ / อทิตยา โปวานนท์ ชนะ นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด / เบญญาภา เอี่ยมสอาด  21-19, 21-10 และประเภทคู่ผสม รุษฐนภัค อูปทอง / ชาสินี โกรีภาพ ชนะ ปริญญวัฒน์ ทองน่วม กับ ผไทมาส เหมือนวงษ์ 21-17, 21-18    
 
 
 
ในรุ่นยู-19 ประเภทชายเดี่ยว วรภพ ชื่นค้า ชนะ ปุญญพัฒน์ ทิพย์ทวีชาญ  21-14, 21-13 ประเภทหญิงเดี่ยว พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ชนะ ณัฐชนก ไล้สวนหวุดหวิด 2-1 เกม 19-21, 21-4, 21-10 ประเภทชายคู่ พรรคพล ธีระรัตน์สกุล / พีรัชชัย สุขพันธ์ ชนะ ปารเมศ พรหมศริน / พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ 21-13, 21-19, ประเภทหญิงคู่ ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร / พรณิชา สุวัฒโนดม ชนะ สุธินี ด่านสุนทรวงศ์ / นรีรัตน์ หงษา 21-18, 21-16 และประเภทคู่ผสม สิรวิชญ์ โสทน / พรณิชา สุวัฒโนดม ชนะ นรุตม์ แสงขำ / กัญญาณัฐ สุดเชยชม 21-12, 21-12  
 
  รุ่นยู-17 ประเภทชายเดี่ยว อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณีชนะ ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ 22-20, 21-10, ประเภทหญิงเดี่ยว สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ ชนะ ฐิติพร กล่อมยงค์12-21, 21-13, 21-15, ประเภทชายคู่ วิชญะ จินตมุทธา / อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ ชนะ ธนากร มีชัย กับ แทนคุณ เทียนจันทร์ 21-15, 21-18, ประเภทหญิงคู่ ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ / ณัฐณิชา จตุพนาพร ชนะ นนทพร พานิช / สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์  21-16, 18-21, 21-19, และประเภทคู่ผสม ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ / ภัทราพร รุ่งเรืองประมง  ชนะ สรัล รักษ์เจริญ / ปทิดา ศรีสวัสดิ์ 21-17, 21-14    
 
 
 
รุ่นยู-15 ประเภทชายเดี่ยว พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ ชนะ เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์  21-16, 21-17, หญิงเดี่ยว สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ ชนะ พนิตพิชา ภวัตนิธิกร 21-6, 21-10, ประเภทชายคู่ เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ / จีรวัฒน์ เปาทอง ชนะ เสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ / พุฒิเมธ เสมกันทา 21-17, 17-21, 21-6, ประเภทหญิงคู่ นนทพร พานิช / สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ ชนะ กชพร ชัยชนะ / ปัณณวีร์ พลเยี่ยม 21-8, 21-17, ส่วนประเภทคู่ผสม เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ / ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ ชนะ พุฒิเมธ เสมกันทา / นารดา อุดรพิมพ์ 21-14, 26-28, 21-9  
 
  ในรุ่นยู-13 ประเภทชายเดี่ยว ธีธัช จินตมุทธา ชนะ กุลพัทธ์ โล่ห์ทอง 21-14, 21-15, หญิงเดี่ยว อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ชนะ จรรยพร มีพานทอง 21-19, 21-12, ปชายคู่ ธีธัช จินตมุทธา / ชยพัทธ์ พิบูลย์ ชนะ เตชินท์ วิริยชัยฤกษ์ / ธัญเทพ สนิทพงษ์  21-16, 21-12, ประเภทหญิงคู่ ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ / พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล ชนะ คณภร ดีอารมย์ / ธนภร ดีอารมย์ 21-15, 21-16
 
 
 
รุ่นยู-11 ประเภทชายเดี่ยว วรดร สกุลปักษ์ ชนะ ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ 21-16, 21-12 หญิงเดี่ยว ศาริสา จันทร์แพง ชนะ ณธิดา บุระมาศ  21-18, 21-19, ประเภทชายคู่ ธนัชเดช กลีบมาลัย / พีรวิชญ์ แคนจา ชนะ วรดร สกุลปักษ์ / อัครินทร์ องค์วิศิษฐ์ 21-17, 12-21, 21-14, หญิงคู่ ศาริสา จันทร์แพง / ชัชชนัน บัวจันทร์ ชนะ กันต์ฤทัย ประเสริฐเพชรมณี / ณัฎฐ์วริน สมานราษฏร์ 21-14, 21-11      

รุ่นยู-9 ประเภทชายเดี่ยว เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี ชนะ รับชัย ว่องไว  21-11, 11-21, 21-12, ประเภทหญิงเดี่ยว ชณิฎภ์ษฎาณ์ แหวนทองคำ ชนะ พิชญานิน จำเนียร 21-13, 21-12, ชายคู่ เตชพัฒน์ ซิ้มยินดี / วรภัทร แสงวณิช  ชนะ รับชัย ว่องไว / ธนกฤต อรุณรัตน์ 21-13, 21-16, ประเภทหญิงคู่ ณัฐฏา เกริกกฤตยา / ชณิฎภ์ษฎาณ์ แหวนทองคำ ชนะ พิชญานิน จำเนียร กับ สุพิชญา ปาตัน 21-9, 21-15    
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน ที่ทำหน้าที่ได้ดีจนจบสิ้นการแข่งขัน
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ