รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
ผลการแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2020 
  14 ก.ย. 2563
แบ่งปันการแข่งขัน TOYOTA Youth Super Series 2020 สนามที่ 1 กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน ที่มีนักกีฬาเยาวชนไทยเกือบพันคนมาร่วมแข่งขัน 4 รุ่น ก็ได้จบลงอย่างน่าประทับใจ
 
  โดยสรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี ประเภทชายเดี่ยว วรดร สกุลปักษ์ มือหนึ่งของรายการ ชนะ ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ 21-11,21-12 ประเภทหญิงเดี่ยว ศาริสา จันทร์แพง มือหนึ่งของรายการ ชนะ ณธิดา บุระมาศ 2-1 เกม 25-23,16-21,21-12 ประเภทชายคู่ ธนัชเดช กลีบมาลัย / พีรวิชญ์ แคนจา คู่มือ 2 ของรายการ เอาชนะ วรดร สกุลปักษ์ / อัครินทร์ องค์วิศิษฐ์ คู่มือหนึ่งของรายการ 21-12,21-17
 
 
 
ในประเภทหญิงคู่ กันต์ฤทัย ประเสริฐเพชรมณี / ณัฎฐ์วริน สมานราษฏร์ คู่มือหนึ่งของรายการ ชนะ ณธิดา บุระมาศ / ณัชชา บัวจันทร์ คู่มือ 2 ของรายการ 13-21,21-19,21-18 และปิดท้ายคู่ผสม ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ / ศาริสา จันทร์แพง คู่มือหนึ่งของรายการ ก็คว้าแชมป์ตามคาด เมื่อเอาชนะ ธนภัทร เกิดศรีพันธุ์ / แพรพลอย สุทธิวรยานนท์ คู่มือ 2 ของรายการ 2-1 เกม 17-21,21-17,21-14  
 
  รุ่นอายุ 13 ปี ประเภทชายเดี่ยว อนพัทย์ เตรียมล้ำเลิศ มือ 4 ของรายการคว้าแชมป์หลังเอาชนะ ปาณชัย บุญมาก มือ 3 ของรายการ 21-15,21-8 ประเภทหญิงเดี่ยว อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ มือหนึ่งของรายการ ชนะ ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง มือ 2 ของรายการ 21-18,21-13
 
 
 
ส่วนประเภทคู่ ชายคู่ ธีธัช จินตมุทธา / ชยพัทธ์ พิบูลย์ คู่มือหนึ่งของรายการ ชนะ เอธัส ก้องมีศักดิ์ / ไอธัส ก้องมีศักดิ์ คู่มือ 2 ของรายการ 21-11,21-13 ประเภทหญิงคู่ อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ / จรรยพร มีพานทอง คู่มือหนึ่งของรายการ คว้าแชมป์หลังชนะ ณปภากร ตุงคะสถาน / พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล 21-15,21-14 และปิดท้ายคู่ผสม ธีธัช จินตมุทธา / ภวรรณกร บุณยรัตพันธุ์ คู่มือหนึ่ง เอาชนะ อนพัทย์ เตรียมล้ำเลิศ / ณปภากร ตุงคะสถาน คู่มือ 2 ในรอบชิง 21-17,21-14  
 
  ในรุ่นอายุ 15 ปี ประเภทชายเดี่ยว รัชพล ศรีทอง มือ 2 ของรายการ คว้าแชมป์หลังเอาชนะ เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ 21-13,21-16 ส่วนหญิงเดี่ยว สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ มือหนึ่งของรายการ ก็คว้าแชมป์ตามคาดหลังเอาชนะ ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ 22-20,21-13
 
 
 
ส่วนประเภทคู่รุ่น 15 ปี ประเภทชายคู่ จีรวัฒน์ เปาทอง / ภูผา เหล่าเทิดพงษ์ เอาชนะ เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ / พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ 21-16,18-21,21-11 หญิงคู่ นนทพร พานิช / สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ คู่มือหนึ่งของรายการ เอาชนะ nd    ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ / สาบริน่า โสภิตา เวดเลอร์ คู่มือ 2 ในรอบชิง 21-18,18-21,22-20 และปิดท้ายคู่ผสม รัชพล ศรีทอง / พบพร บุญมี คู่มือหนึ่งของรายการก็คว้าแชมป์ เมื่อเอาชนะ จีรวัฒน์ เปาทอง / ปัณณวีร์ พลเยี่ยม ในรอบชิง 21-17,21-18  
 
  ปิดท้ายที่รุ่นอายุ 17 ปี เริ่มจากชายเดี่ยว ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์ มือหนึ่งของรายการ คว้าแชมป์หลังเอาชนะ ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ 21-19,21-15 ส่วนหญิงเดี่ยว ณัฐชนก ไล้สวน มือ 6 ของรายการ พลิกล้อคเอาชนะ ฐิติพร กล่อมยงค์ มือหนึ่งของรายการในรอบชิง 17-21,21-10,21-14
 
 
 
ส่วนประเภทคู่ เริ่มจากชายคู่ พรรคพล ธีระรัตน์สกุล / พีรัชชัย สุขพันธ์ คู่มือ 3 คว้าแชมป์หลังชนะ ธนากร มีชัย / แทนคุณ เทียนจันทร์ 21-9,21-16 ส่วนหญิงคู่ ปทิดา ศรีสวัสดิ์ / ชุติปภา สมคุณ คว้าแชมป์หลังเอาชนะ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น / ณัฐชนก ไล้สวน คู่มือ 2 ของรายการ 21-16,21-12 และปิดท้ายประเภทคู่ผสม พรรคพล ธีระรัตน์สกุล / ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชนะ ธนากร มีชัย / ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ ในรอบชิง 21-13,21-19  
 
 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน พร้อมส่งกำลังใจให้พัฒนาฝีมือเพื่อเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมขาติในอนาคตทุกคน
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ