รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 3 ของแบดมินตันเยาวชนที่เกาหลี
  23 พ.ย. 2559
แบ่งปัน
สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 3 ของแบดมินตันเยาวชนที่เกาหลี

YONEX KOREA JUNIOR OPEN BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2016 ที่เมือง Miryang ผลการแข่งขันในวันที่ 3 แยกตามประเภทมีดังนี้

 ชายเดี่ยว รุ่น U13 ภวิณ พงศ์พิทักษ์กุล ชนะ Jang Ha Min 3:0 (11-7,11-5,11-5) , วงทรัพย์ วงทรัพย์อิน แพ้ Kim Byung Jae 0:3 (8-11,7-11,8-11)

 หญิงเดี่ยว รุ่น U13 พธิดา ศรีสวัสดิ์ ชนะ Shin Bi 3:0 (11-5,11-4,11-5) , ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร ชนะ Jo Yoo Na 3: (11-6,11-5,11-9)

 หญิงคู่ รุ่น U13 กุลธิดา หาสุข/จิดาภา ธนกาญจน์ แพ้ Kin Ae Lin/Kim Seo Hyeon 0:3 (5-11,4-11,11-13)

 ชายเดี่ยว รุ่น U15 วรภพ ชื่นคา แพ้ Lee Hyeok Jae 1:3 (15-14,11-13,3-11,7-11), ภูริทัต อารีย์ ชนะ Go Se Young 3:2 (11-7,7-11,6-11,12-10,11-6)

 หญิงเดี่ยว รุ่น U15 ชัญญา จิตติกานนท์ แพ้ Yoon Ye Lim 0:3 (4-11,9-11,10-12) , เบญญาภา เอี่ยมสอาด ชนะ Kim Yun Ju 3:0 (11-2,11-2,11-8) 

 ชายคู่ รุ่น U15 สุรสิทธิ์ อริยบรณีกุล/วรภพ ชื่นคา แพ้ Ha Dong Eun/Kim Beom Gyu 0:3 (6-11,6-11,3-11)

 ชายคู่ รุ่น U17 ภัตรวัฒน์ เติมธนศักดิ์/ภาดล วงศานิต แพ้ Jeon Bong Kyun/Seok Cho Hyun 0:3 (10-12,7-11,8-11) , ณัฐเนตร เจนรอด/วงศธร ทองคำ แพ้ Kim Tae Kwan/Na Hyeon Choi 0:3 (14-15,6-11,6-11)

คู่ผสม รุ่น U17 ปารณัฐ พระพุทธรรม/อทิตยา โพธิ์วานนท์ แพ้ Kim Joon Jung/Lee Eun Ji 0:3 (5-11,8-11,3-11)

 ชายเดี่ยว รุ่น U19 อัยการ โพธิ์พืช แพ้ Su Li Yang 2:3 (6-11,11-8,9-11,11-6,4-11) , ภาณุวัฒน์ ศรีมันตรา ชนะ Lee Hyun Do 3:0 (11-2,11-4,11-7)

 หญิงเดี่ยว รุ่น U19 พิรามน ชำนักตัน ชนะ Cho Hye Bin 3:0 (11-6,11-6,11-7) , นันทกานต์ เอี่ยมสอาด ชนะ Lim Jeong Eun 3:0 (11-6,13-11,11-9)

 ชายคู่ รุ่น U19 วชิรวิทย์ โสธร/ณัฐภัทร ตฤนขจี ชนะ Park Joo Ho/Son Jong Hyun 3:0 (11-8,11-6,13-11) , สหรัฐ มัชฌิมา/พงศกร ทองคำ แพ้ Park Byung Kwan/Son Yu Jin 1:3 (8-11,15-13,5-11,5-11)

คู่ผสม รุ่น U19 วชิรวิทย์ โสธร/ศุภิสรา แพรวสามพราน แพ้ Kang Woo Hyuk/Lee Da Hee 0:3 (6-11,9-11,7-11), พงศกร ทองคำ/นันทกานต์ เอี่ยมสอาด แพ้ Jeon Sang Pil/Seong Na Yeong 1:3 (7-11,7-11,11-7,11-9)

 
สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 3 ของแบดมินตันเยาวชนที่เกาหลี
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ