รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 2 ของแบดมินตันเยาวชนที่เกาหลี
  22 พ.ย. 2559
แบ่งปัน
 
การแข่งขันแบดมินตันระดับเยาวชน YONEX KOREA JUNIOR OPEN BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2016 ที่เมือง Miryang ผลการแข่งขันในวันที่ 2 แยกตามประเภทมีดังนี้
 
   ชายเดี่ยว รุ่น U13 ภวิณ พงศ์พิทักษ์กุล ชนะ Kim Joo Hyoung 3:0 (11-8,11-5,11-9) , วงทรัพย์ วงทรัพย์อิน ชนะ Min Hong Ki 3:2 (4-11,11-7,10-12,11-2,11-9)

 หญิงเดี่ยว รุ่น U13 พธิดา ศรีสวัสดิ์ ชนะ Mun Yoo Yoon 3:0 (11-3,11-2,11-7) , กุลธิดา หาสุข แพ้ Kun Seo Hyeon 2:3 (9-11,15-13,13-11,6-11,4-11) , ธมลวรรณ นิธิอิทธิไกร ชนะ Kim Min Ji 3:1 (9-11,11-9,11-5,11-5)

 ชายคู่ รุ่น U13 ภวิณ พงศ์พิทักษ์กุล/วงทรัพย์ วงทรัพย์อิน แพ้ Kim Myung In/Park Sung Ju 2:3 (8-11,11-5,11-8,9-11,9-11)
 
   ชายเดี่ยว รุ่น U15 วรภพ ชื่นคา ชนะ Kim Da Han 3:2 (9-11,11-8,10-12,11-3,13-11) , สุรสิทธิ์ อริยบรณีกุล แพ้ Yim Han Bin 2:3 (4-11,11-6,10-12,11-1,4-11) , ภูริทัต อารีย์ ชนะ No Kyung Kyu 3:1 (11-5,11-9,8-11,11-45)

 หญิงเดี่ยว รุ่น U15 ชัญญา จิตติกานนท์ ชนะ Bae Yu Young 3:0 (11-3,11-4,11-6) , ธัญสินี แสงแก้ว แพ้ Go Eun A 0:3 (5-11,4-11,4-11) , เบญญาภา เอี่ยมสอาด ชนะ Park Jeong A 3:0 (11-7,11-6,11-4) , นารีรัตน์ หงสา แพ้ Kim Na Yeong 2:3 (9-11,12-10,11-5,10-12,7-11)

 ชายคู่ รุ่น U15 สุรสิทธิ์ อริยบรณีกุล/วรภพ ชื่นคา ชนะ Lee Dong Hyeok/Park Sueng Kyu 3:1 (11-4,11-2,9-11,11-4)
 

 หญิงคู่ รุ่น U15 นารีรัตน์ หงสา/ธัญสินี แสงแก้ว แพ้ Jung Hee Su/Kim Ji Won 0:3 (7-11,5-11,5-11)

 หญิงเดี่ยว รุ่น U17 อทิตยา โพธิ์วานนท์ แพ้ Baek Seung Yeon 0:3 (5-11,4-11,6-11)

 
 ชายคู่ รุ่น U17 ภัตรวัฒน์ เติมธนศักดิ์/ภาดล วงศานิต ชนะ Jeong Sin Woo/Jo Yun Seong 3:0 (11-7,11-7,12-10) , ณัฐเนตร เจนรอด/วงศธร ทองคำ ชนะ Kim Eo Jin/Moon Ji Beom 3:2 (8-11,11-7,7-11,11-9,11-7)

 ชายเดี่ยว รุ่น U19 อัยการ โพธิ์พืช ชนะ Choi Hyun Ki 3:1 (8-11,11-6,11-2,11-6) , ภาณุวัฒน์ ศรีมันตรา ชนะ Hong Su Ho 3:1 (11-8,11-5,10-12,11-7)

  คู่ผสม รุ่น U19 วชิรวิทย์ โสธร/ศุภิสรา แพรวสามพราน ชนะ Cho Hyun Jae/Kim Se Eun 3:0 (11-4,11-7,11-7) 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ