รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
BWF ปรับปรุงการตรวจจับการเสิร์ฟเพื่อให้ยุติธรรมขึ้น
  31 ม.ค. 2562
แบ่งปันหลังจากสหพันธ์แบดมอินตันโลก(BWF) เริ่มใช้กฎการเสิร์ฟที่กำหนดการเสิร์ฟไว้ห้ามสูงเกิน 1.15 เมตร มาใช้ในการแข่งขัน HSBC World Tour ตั้งแต่ระดับ 100 ขึ้นไป เพื่อให้เป็นความยุติธรรมสำหรบผู้เล่นทุกคน แต่ก็ยังมีขอถกเถียง เพราะมีหลายครั้งที่ผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับการถูกจับฟาล์ว
 
  อย่างก็ตาม BWF ยังมองว่า การกำหนดความสูงของการเสิร์ฟไว้ที่ 1.15 เมตร ยังคงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ความยุติธรรมกับนักกีฬาทุกคน แต่เพื่อให้มีความชัดเจนและยุติธรรมมากขึ้น ในปี 2019 นี้ BWF ยังคงใช้การกำหนดความสูงในการเสิร์ฟ โดยมีเสา ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณที่นั่งของผู้กำกับการส่งลูกเป็นตัวกำหนด แม้อาจจะมีเสียงท้วงติง เพราะการตัดสินว่าการส่งลูกดีหรือเสีย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้กำกับการส่งลูก

ล่าสุด หลังจาก BWF ได้สอบถามความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้งาน เพื่อปรับปรุงเสาวัดความสูงให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และในปี 2019 นี้ BWF ได้ปรับปรุงเสาวัดความสูงให้ง่ายต่อการใช้งานและสร้างความแม่นยำในการวินิจฉัยมากยิ่งขึ้น โดยได้นำเสาดังกล่าวมาใช้ในรายการ Princess Sirivanavari Thailand 2019 ที่ประเทศไทย เป็นรายการแรก ซึ่งสามารถสรุปการปรับปรุงเสาวัดความสูงได้คือ


 
1.ลายเส้นบนแผ่นพลาสติกใส มีขนาดเล็กลง ลายเส้นที่พาดตามแนวขวางของแผ่นพลาสติกใส 2 แผ่น เป็นตัวกำหนดความสูงในการส่งลูกจากพื้น ซึ่งของเดิมมีเส้นขนาดที่ใหญ่เกินไป จึงปรับเปลี่ยนให้มีความกว้างของเส้นเหลือ 1 มิลลิเมตรพาดยาวเป็นแนวขวาง เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตระดับความสูงโดยผู้กำกับการเสิร์ฟ

2. สีของลายเส้นบนแผ่นพลาสติก ซึ่งจากเดิมใช้สีดำเพียงสีเดียวทั้งสองแผ่น ก็เปลี่ยนให้มีสีดำในบริเวณด้านนอก และด้านในของทั้ง 2 แผ่นเป็นสีน้ำเงิน เพื่อให้ผู้กำกับการส่งลูกสามารถมองลอดผ่านแผ่นพลาสติกทั้ง 2 เส้นตรงกันได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น

3.ระยะห่างของแผ่นพลาสติก โยได้เพิ่มระยะห่างของแผ่นพลาสติกให้มากขึ้น และใช้อลูมิเนียมยึดแผ่นพลาสติกใสทั้ง 2 ด้านๆละ 2 ชิ้น
 

4.บริเวณด้านบนของเสา มีหยดน้ำเพื่อวัดระนาบของขาตั้งทั้ง 4 ขา ในสนามแบดมินตัน ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ ระนาบของพื้นไม่เท่ากัน ทำให้ความสูง 1.15 เมตรที่มอจากผู้กำกับการเสิร์ฟคลาดเคลื่อนได้ตลอดเวลา BWF จึงเพิ่มหยดน้ำเพื่อวัดระนาบของขาตั้งทั้ง 4 ขา โดยใช้วิธีการใช้คือเมื่อตั้งเสาในสนามแล้ว ให้หยดน้ำอยู่ตรงกลางเสาและกึ่งกลางของศูนย์เล็ง หากไม่ตรง ก็ให้ผู้กำหับการเสิร์ฟเลื่อนปรับขาตั้งฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่งแต่ละขาตั้งจะมีเกลียวหมุนปรับระดับขึ้น-ลง ได้
 
BWF ต้องการให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขัน และมั่นใจว่าว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นนี้จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้การใช้ระเบียบกำหนดความสูง 1.15 เมตรในการเสิร์ฟมีความแม่นยำและยุติธรรมสำหรับนักกีฬาทุกคน 

เพราะ”ความยุติธรรม”คือเป้าหมายที่ BWF มุ่งมั่นให้เกิดขึ้นในการแข่งขัน

Cr. อริญชย์ นิลสกุล
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ