รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ปฎิทินการแข่งขัน
ปุ้มปุ้ยแชมป์เปี้ยนชิป 2017
  01 - 06 พ.ค. 2560
การแข่งขันประเภทบุคคล แบ่งเป็น 11 รุ่น ดังนี้
  • รุ่นทั่วไป (Open) (ชายเดี่ยว  ชายคู่  หญิงเดี่ยว  หญิงคู่  คู่ผสม)
  • รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี (U9) (ชายเดี่ยว  ชายคู่  หญิงเดี่ยว  หญิงคู่) โดยนับปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
  • รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11) (ชายเดี่ยว  ชายคู่  หญิงเดี่ยว  หญิงคู่) โดยนับปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
  • รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13) (ชายเดี่ยว  ชายคู่  หญิงเดี่ยว  หญิงคู่) โดยนับปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
  • รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15) (ชายเดี่ยว  ชายคู่  หญิงเดี่ยว  หญิงคู่) โดยนับปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
  • รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17) (ชายเดี่ยว  ชายคู่  หญิงเดี่ยว  หญิงคู่) โดยนับปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
  • รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U19) (ชายเดี่ยว  ชายคู่  หญิงเดี่ยว  หญิงคู่  คู่ผสม) โดยนับปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป
  • รุ่นชายคู่ อายุรวม 100 ปี (ผู้เล่นต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 45 ปี เกิดก่อน พ.ศ. 2516) 
โดยนับปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2515 เป็นต้นไป
รุ่นชายคู่ อายุรวม 110 ปี (ผู้เล่นต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 50 ปี เกิดก่อน พ.ศ. 2509) 

โดยนับปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2510 เป็นต้นไป
รุ่นชายคู่ อายุรวม 120 ปี (ผู้เล่นต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี เกิดก่อน พ.ศ. 2504) 

โดยนับปีเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2505 เป็นต้นไป
  • รุ่นชายคู่พิเศษ V.I.P. อายุรวม 100 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีอายุรวมกัน 100 ปี) บริจาคคู่ละ 5,000 บาท
  • รุ่นอาวุโสอายุรวมกัน 100 ปี, 110 ปี, 120 ปี และ VIP ให้ส่งสมัครไปที่อีเมล์ nj_bad@hotmail.com เท่านั้น
 
วันที่ปิดรับสมัคร 17/04/2560
วันที่การจัดอันดับคะแนน 13/04/2560
วันแบ่งสายการแข่งขัน 21/04/2560